สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ วิกฤตภัยแล้งในแม่น้ำบางขาม

54

ที่ ท่าน้ำ วัดมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำ หลังได้รับแจ้งจากกำนันตำบลมหาสอน และประชาชนในพื้นที่ว่า.. ระดับน้ำในแม่น้ำบางขามได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบน ของแม่น้ำบางขาม บริเวณสะพานท่าเรือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระดับน้ำแห้ขอด จนน้ำขาดคลองไม่สามารถไหลผ่านจุดดังกล่าวได้

 สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ 2 ฝั่งน้ำ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนแพริมน้ำ และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบประปาหมู่บ้าน ของผู้อาศัยริมแม่น้ำบางขาม ในพื้นที 4 ตำบล ของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประกอบด้วย ต.บ้านชี ต.บางพึ่ง ต.บางขาม และ ต.มหาสอน ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและเกษตรกร กว่า 5,000 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือนร้อน

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ชี้แจงแก่ผู้นำชุมชน ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า… เกิดจาก ฤดูฝน ปี 2564 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ปริมาณฝนในเขต จ.ลพบุรี มีเพียง 43 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 70 % (ค่าเฉลี่ย 140 มม.) และจากปริมาณฝนน้อยที่น้อยลง จึงทำให้เกษตรกรมีการดึงน้ำจากแม่น้ำบางขาม บางส่วนมาหล่อเลี้ยงข้าวนาปี ซึ่งทำการเพาะปลูกไปก่อนหน้า เพื่อพยุงข้าวน้าปีไม่ให้ขาดน้ำแห้งตาย

 ซึ่ง การแก้ไขปัญหาขณะนี้ กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานชลประทานที่ 10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ประตูน้ำมโนรมย์ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักวัน ละประมาณ 1,500,000 ลบ.ม. พร้อมทั้งมีการจัดรอบเวรการใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และช่วยเหลือข้าวนาปีที่มีการปลูกไปแล้ว 

และ เมื่อสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก ดีขึ้นก็จะรับน้ำเติมลงสูงแม่น้ำบางขาม อีกต่อหนึ่ง โดยในระยะยาว สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้สำรวจออกแบบพร้อมทั้งประมาณราคา ขุดลอกแม่น้ำบางขามช่วงต้น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งดำเนินการต่อไป

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here