สาวงาม อำเภอทองแสนขัน คว้ารางวัลนางสาวอุตรดิตถ์และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ในงาน พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด

11

 ที่เวทีกลาง การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกอบจ.อุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภา อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรง ทองศรี ปลัดอบจ.อุตรดิตถ์พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวด นางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 ในวันนี้มีสาวงามจำนวน 21 คนเข้าประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และชายหนุ่มจำนวน15 คน เข้าประกวดขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหักซึ่งในการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งทางด้านกริยามารยาทความสวยงามบุคลิกภาพความประพฤติที่ดีพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวอุตรดิตถ์ให้คงอยู่รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2566 ผลการประกวดสาวงามที่จะได้รับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวณัฐธนารี ตันดี อำเภอทองแสนขัน ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทมงกุฎ สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 1 นางสาวอุตรดิตถ์ ได้แก่หมายเลข 6 นางสาว ณัฐธิดา คำเรืองฤทธิ์ ห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์และโรงแรมฟรายเดย์ ส่งข้าประกวด รางวัล 15,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์ หมายเลข 20 นางสาวญาณิศา ชลหาญ อำเภอลับแล ส่งเข้าประกวด รางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 3 หมายเลข 8 นางสาววรฤทัย สืบเหล็ก เทศบาลตำบลหัวดง ส่งเข้าประกวด รับรางวัล 3000 บาท รองอันดับ 4 หมายเลข 19 น.ส.ปณัดดา แก้วรากมุข อ.เมืองอุตรดิตถ์ ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 2000 บาท ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน หมายเลข 2 นางสาวณัฐธนารี ตันดี อำเภอทองแสนขัน รับเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งขวัญใจมหาชน หมายเลข10 นางสาว กริชญา ครุฑผาสุก รับเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล รางวัล ขวัญใจ เดอะลั่นทุ่งรีสอร์ท ได้แก่หมายเลข 6 นางสาว ณัฐธิดา คำเรืองฤทธิ์ ห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์และโรงแรมฟรายเดย์

ในส่วนของการประกวดขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก ตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี 2566 หมายเลข 2 นายศุภสิน วิรัชชัย มูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถาน วิหารหมื่นพุทธ ส่งเข้าประกวด รับรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 1 ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ได้แก่หมายเลข 5 นายณัฏฐ์ยานนท์ จันทร์จินดา อ.ลับแล ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 7,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลรองอันดับ 2 ขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัย ได้แก่หมายเลข 12 นายนิธิภัทร์ บุญประเสริฐ อำเภอฟากท่าส่งเข้าประกวด เงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองอันดับ 3 หมายเลข 6 นายกรฤต เตชะจันทร์  บ.จิรคอสเมติก ส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 3000 บาท  รางวัลรองอันดับ 4 หมายเลข 9 นายอัครพล เพ็ชรครุฑ  อ.ทองแสนขันส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัล 2000 บาท

ภาพ-ข่าว  ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here