สายแคมปิ้งต้องห้ามพลาด เป้เอนกประสงค์ เป็นทั้งหมอนและผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

3

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 7 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีนางริน เงินแก้ว เป็นประธาน กลุ่มมีสมาชิกจำนวน 7 คน ตั้งอยู่ที่ บ้านปากสิงห์ เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.มืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000 เบอร์โทร : 0812844662 และขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เมื่อปี พ.ศ. 2553 สถานที่จำหน่ายผ้าห่มจากผ้าสำลี 1). บ้านนางริน เงินแก้ว. 2). ออกร้านเทศกาลในจังหวัด 3). หน่วยงานราชการต่าง ๆ 4). ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 5). Facebook และ Lineผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบไปด้วยผ้าห่มนวมและผ้าเช็ดเท้าที่ทำจากเศษผ้าที่เหลือจากโรงงาน ทอผ้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางกลุ่มติดต่อกับทางบริษัทโดยตรงในการจัดส่งเศษผ้าให้กับทางกลุ่ม เดือนละ 1 – 2ครั้ง แล้วแต่จำนวนผ้าที่เหลือจากโรงงานจะรวบรวมได้มากน้อยเพียงใด ใน 1 รอบประมาณ 1 รถกระบะหรือในช่วงโควิด-19 ทางบริษัทผลิตผ้าในกรุงเทพฯ ได้แบ่งให้ทางบริษัทขนส่งเพื่อลด ปัญหาการเดินทาง ในกระบวนการผลิต

กลุ่มผลิตสินค้าที่บ้านของ นางริน เงินแก้ว ประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คือผ้าห่มผ้าสำลี ขนาดสำหรับเตียง 3.5 ฟุต 5 ฟุต และ 6 ฟุต โดยมีราคาตั้งแต่ 100 200 และ 350 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของผ้าที่ใช้ในการผลิต และ ผ้าเช็ดเท้าที่เหลือจากเศษที่ได้จาก ผ้าห่มอีกทีหนึ่ง โดยกลุ่มมีกำลังการผลิต 500 ชิ้น/เดือน (แบบผ้าห่มเย็บด้านเดียว และจำหน่ายได้ประมาณ 100 ขึ้น/เดือน หรือ ประมาณ 20,000 บาท (โดยเฉลี่ย)

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าสำลีมี4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ผ้าห่มจากสำลี หมอนหนุน  หมอนรองคอ  รองเท้าสลิปเปอร์จากผ้าสำลีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 1 ปี มีการพัฒนาตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม (8 เดือน) พัฒนาตามแนวความคิดของกลุ่มร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ พัฒนาจากผ้าห่มธรรมดา ให้สามารถพับเก็บได้และสามารถสะพายหลังหรือหิ้วได้เหมาะสำหรับการเดินทาง ยังคงเอกลักษณ์ของทางกลุ่มดั้งเดิมคือการนำผ้าสำลีเป็นวัสดุหลักในการออกแบบพร้อมกับนำเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเกณฑ์ในการควบคุมผ้าห่มสำลีความต้องการของลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ราคาเหมาะสม คงทนดูเรียบร้อย สะอาด และสมวัยบรรจุภัณฑ์ เป็นกระเป๋ามีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ยังคงใช้สีม่วงที่เป็นจุดเด่น ร่วมกับการถ่ายภาพสินค้ากับรายละเอียดผ้าห่ม อีกทั้งยังสามารถสแกน QR-Code เพื่อติดต่อกับกลุ่มฯ ได้ง่ายขึ้น

สำหรับเป้สะพายหลังเอนกประสงค์ที่ได้ทำขึ้นมานี้ ประกอบด้วย ผ้าสำลี กว้าง 130-150 เซนติเมตร  ยาง  200 เมตร เย็บติดกับหมอน ทำให้สะดวกสบายมายิ่งขึ้น สายแคมปิ้ง สามารถนำติดตัวไปได้สะดวกเพราะสามารถพับเป็นชิ้นเดียวกันได้ แถมยังสามารถจะสะพายแบบเป้หลังได้อีกด้วย ส่วนราคาจำน่าย จำหน่ายชิ้นละ 350 บาท ยังไม่รวมค่าส่ง สายแคมปิ้งที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ นางริน เงินแก้ว โทรศัพท์ หมายเลข 081-2844662

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here