สาธิต รุดเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรอภัยภูเบศร และ อสม.ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

5

นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน จ.ปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

นายสาธิต กล่าวแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่ขยายวงกว้าง มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ แม้ประชาชนจะได้รับวัคซีนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม พร้อมกันนี้ รมช.สาธารณสุข  ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสมุนไพร และการให้บริการเดย์สปา ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวมไปถึงคลินิกกัญชา และเยี่ยมชมระบบการปลูก การสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ สธ.ได้ประกาศปลดล็อคการปลูกกัญชา และอยู่ระหว่างการรอประกาศใช้กฎหมายภายใน 120 วัน นั้น นายสาธิตระบุว่า การให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ พร้อมกันนี้ยังเสนอให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำ Business Model Wellness ด้วยกัญชาควบคู่กับสมุนไพรอื่น เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรีเป็นเมืองสมุนไพร ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีศักยภาพในการให้บริการ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ เป็นต้นแบบเรื่องการใช้สมุนไพร ปัจจุบันได้มีการศึกษา และพัฒนาเรื่องการกัญชาอย่างครบวงตั้งแต่กระบวนการปลูก การสกัด และผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here