สาธารณสุขชุมพรปฏิบัติเชิงรุกออกติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

1

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำนวน 4 ชุด กระจายลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติเชิงรุกในการติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามห้าง สรรพสินค้า แหล่งช๊อปปิ้ง ในจังหวัดชุมพร  เพื่อเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้นเพียงใด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะจากการสอบสวนโรคผู้ป่วยจำนวนหลายราย มีพฤติกรรมออกมาเดิน ช๊อปปิ้งตามห้าง ซึ่งทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวนมาก

ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโรค ในครั้งนี้ พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี อาทิ ประตูทางเข้า-ออกของพนักงานอยู่ด้านซ้ายของอาคาร มีประตูแบบผลัก มีจุดวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจลอยู่ด้านใน พนักงานบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทุกวัน มีระบบการรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานโดยหัวหน้างานแต่ละแผนกทำหน้าที่เสมือนสารวัตรโควิด ผ่านระบบไลน์กลุ่มให้กับผู้จัดการของห้างฯ  ซึ่งทำหน้าที่เสมือน COVID manager รับทราบข้อมูลทุกวัน หากพนักงานมีอาการป่วยจะให้หยุดงานทันทีและให้ไปตรวจ ณ สถานพยาบาล

พื้นที่ทางเข้าออกของลูกค้า มีจุดสแกนอุณหภูมิ เจลแอลลกอฮอล์และสมุดบันทึกเวลาเข้าออกไว้บริการทุกทางเข้า-ออก โดยมีพนักงานเฝ้าประจำทุกจุด มีการทำความสะอาดพื้นผิววันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น มีจุดบริการอาหารภายในห้างทุกจุด มีการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มี QR code ไทยชนะและเจลแอลลกอฮอล์วางหน้าจุดบริการ พนักงานส่วนใหญ่ใส่ถุงมือยางบริการลูกค้า จุดวางช้อนส้อม ตะเกียบเป็นจุดรวม มีน้ำร้อนไว้สำหรับลวกฆ่าเชื้อ บริเวณห้องน้ำ มีการวางมาตรการโดยมีสบู่และเจลแอลลกอฮอล์ ทั้งด้านในและนอกห้องน้ำ พนักงานทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง และจุดบริการขายทุกจุดมีเจลแอลลกอฮอล์ไว้บริการ ส่วนของสโตร์แคชเชียร์ใส่ถุงมือการบริการลูกค้า ประตูตู้แช่ สวมมือจับผ้า

ในข้อเดียวกัน ทางกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ให้คำแนะนำให้มีการทำความสะอาดบริเวณจุดร่วมเช่น มือจับประตู ราวบันได ราวจับในห้องน้ำ ประตูตู้แช่เป็นต้น แนะนำการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโดยกำชับให้ทำความสะอาดตามมาตรฐานทุก 2 ชั่วโมง จุดร่วมในห้องอาหาร ให้ทำการรวมชุดประกอบด้วย ช้อน ส้อม ไม้จิ้มฟัน กระดาษชำระ รวมไว้ในซองบรรจุป้องกันการปนเปื้อน พนักงานบริการให้เลี่ยงการใส่ถุงมือ เน้นให้ทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อลดการปนเปื้อน การแพร่กระจายเชื้อ พร้อมจุดบริการขาย กำชับให้วางเจลแอลกอฮอล์ให้เห็นชัดพร้อมใช้ทุกช่องทางเข้าออก ก่อนให้บริการ  ให้ลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยทุกครั้ง การใช้ไทยชนะ ให้แยกเป็นโซนเช่น โซนรองเท้า กระเป๋า อาหาร และแนะนำการแยกกักตัวในกรณีป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง การจัดซื้อชุดตรวจโดยงบประมาณของผู้ประกอบการ และการขอความร่วมมือในตรวจ rapid test จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/

ภาพ-ข่าว /ประสิทธิ์ ลีฬหคุณาก/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here