สาธารณสุขจังหวัดพังงาประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

5

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care

 โดยบูรณาการร่วมกับงาน NCD เพื่อกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน NCD Stroke และ Intermediate Care ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป  ทั้งนี้ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และนายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและมอบนโยบายกับผู้รับผิดชอบ NCD Stroke และ Intermediate Care ในการประชุมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here