สาธารณสุขกระบี่ พบผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรค มีอาการข้างเคียงหลายราย(มีคลิป)

9

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พบผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรค ในจังหวัดกระบี่ มีอาการข้างเคียงหลายราย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน ส่วนใหญ่ นำไปใช้เองโดยไม่มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เตือนผู้ป่วย ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ผ่านการอบรม

นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ครองกัญชาเพื่อการแพทย์ เมื่อเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีผู้มาขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ หรือรักษาโรคเฉพาะตัว กับทาง สาธารสุขจังหวัดกระบี่ จำนวน 158 คน ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งครอบครองน้ำมันกัญชา และต้นกัญชา เพื่อใช้ในการรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่21 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า มีผู้ป่วยในจังหวัดกระบี่ ที่ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค มีอาการข้างเคียงหลายราย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และมีอาการประสาทหลอน เป็นต้น ส่วนใหญ่นำไปใช้เอง โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล หรืออาจจะใช้เกินปริมาณ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ป่วยหลายราย ไปขอคำปรึกษาที่โรงพยาบาลของรัฐและ คลินิกเอกชน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำให้หยุดใช้ชั่วคราว หรือต้องอยู่ภายใต้การดูแลผู้ที่ผ่านการอบรม ใน3 กลุ่ม คือ กลุ่มแพทย์ เภสัช และแพทย์แผนไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนไปยังผู้ป่วย ที่มีความประสงคืจะนำน้ำมันกัญชามาใช้ในการรักษาโรคนั้น ควรที่จะได้รับการแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ผ่านการอบรม จากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากขณะนี้การใช้กัญชารักษาโรคได้นั้น ยังไม่มีผลการวิจัยอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงการบอกเล่าต่อกัน และยังมีหน่วยงานใดรับรองอบ่างชัดเจน หรือหากต้องการใช้จริงๆ ก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาในทางการแพทย์ มิฉะนั้น อาจจะเกิดอาการข้างเคียง เช่น มีอาการแพ้ยา อาจจะทำอาการของโรครุนแรงขึ้นได้ เพราะตัวสาร THC (Cannabidiol) สารที่ช่วยผ่อนคลาย และ CBD (Tatrahydrocannabinol) สารช่วยลดอาการเจ็บปวด ที่อยู่ในกัญชาแต่ละชนิด อาจจะไม่ถูกกับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งอาจจะเกิดอันรายได้ หรือบางรายอาจใช้เกินปริมาณที่รางกายจะรับได้ นอกจากนี้น้ำมันกัญชายังไม่ได้ อนุญาตให้จำหน่ายตามร้านยา ด้วย จึงควรระมัดระวัง…


กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here