สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯ ม.ราชภัฏยะลา หารือ เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำไทย ด้านการสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจ

6

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางพบปะ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms.Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านอาชีพ การสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษา งานเกี่ยวข้องการกงสุล การค้าระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจระหว่างหลักสูตรกับสถานทูตบาห์เรน

 รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของ นายสุไลมาน เจะแว นักศึกษาฝึกสหกิจ ณ สถานทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย และหารือพบปะ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  โรงพยาบาลรามคำแหง โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร

ภาพ-ข่าว  อะหมัด รามันห์สิริวงศ์  จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here