สังคมไทยเลวร้ายลงทุกวัน ฤาสื่อกระพือโหมจนเกินพอดี ข้อคิดของ อ.ไพโรจน์ รื่นวิชา นะจะบอกให้

4

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here