สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจ.เชียงราย ยื่นหนังสือเร่งรัดแนวทางโฉนดชุมชน

10

นายอาหล่อง เฌอมือ ผู้แทนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทบทวนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชนและให้ดำเนินการนำแนวทางโฉนดชุมชนเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562  โดยมีนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนเข้ารับหนังสือ

ซึ่งตัวแทนชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยาแม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และเชียงราย เข้ายื่นหนังสือยืนยันโฉนดชุมชนถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพร้อมกัน เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีมติมอบหมายให้นำแนวทางโฉนดชุมชนหรือการจัดการที่ดินแปลงรวม ภายใต้กรอบสิทธิชุมชน ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้ง 486 ชุมชนทั่วประเทศ

ในการนี้นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของชุมชนนั้นเป็นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะรับหนังสือไว้และจะส่งไปยังส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาและแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here