สหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรม เข้าพบ ดร.โภคิน (มีคลิป)

42

นายพันธวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย และประธานสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและสินค้าต่อเนื่อง และกลุ่มผู้ประกอบการ ได้เดินทางมาที่พรรคไทยสร้างไทย

เพื่อพบ ดร.โภคิน พลกุล เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของปัญหาเหล็กในประเทศไทย และปัญหาการตอบโต้การทุ่มตลาด เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่จะถูกบังคับใช้มาตรการ ในวันที่ 1 พฤกษาคม ที่จะมาถึง จึงเข้ามาปรึกษาหารือกับ ดร.โภคิน พลกุล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here