สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพาสิงห์นักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา(สุพรรณบุรี)

5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สุพรรณบุรี สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษษาภาคตะวันตก  ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สุพรรณบุรี คณะทำงานองค์กรงกเหล้า จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  ณ วัดสระบัวทอง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  โดยมีกิจกรรมการเดินรนณรงค์งดเหล้าเข้าพรรณษาของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัวทอง และผู้ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาภายในหมู่บ้าน การกล่าวปฏิญาณตนของผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกับร่วมกันเทเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่าตลอด 3 เดือนนี้จะงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่ พร้อมทั้งได้นำลูกหลานเด็กนักเรียนเดินรณรงค์เชิญชวนร้านค้า งดจำหน่ายสุราในวันพระและเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วย

ด้าน น.ส อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพาคตะวันตก กล่าวว่า องค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก ได้ร่วมมือ กับ สสส. ภาครัฐและภาคประชาสังคม สถานศึกษา และเครือข่ายพระสงฆ์ จัดทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมุ่งเน้นที่จะป้องกันนักดื่มหน้าเก่าและลดการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่  ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ครือข่ายได้จัดโครงการนำร่องใน3อำเภอ ได้แก่ อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.ดอนเจดีย์ ทางครือข่ายจะเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนให้หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขอความร่วมมือให้งดการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา  และไปพูดคุยกับร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน ขอร้องขอความร่วมมือว่าวันพระให้งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการใน8จังหวัดภาคตะวันตก จำนวน 2,000ราย  ในระยะเพียงแค่3เดือนในช่วงเข้าพรรษา สามารประหยัดค่าใช้จ่ายรวมในครัวเรือนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 6ล้านบาท ในส่วนของโครงการในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาของใน ต.บ้านโข้ง จำนวน 51ราย โดยที่ทางเครือข่ายจะทำงานประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ ในตลอดเวลา3เดือน ว่าหยุดดื่มได้ไหม การทำบัญชีครัวเรือน ว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงเท่าไร ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งเป็นชุมชนคนสู้เหล้า  ลดเหล้า ครอบครัวก็มีความสุขขึ้น มีเงินพอที่จะประกอบอาชีพ ให้มั่นคง ลดปัญหาทางสังคมในหมู่บ้าน

ทางด้าน นาย  รุ่งปัญชา  กิตติวิริยะพันธ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สุพรรณบุรีกล่าวว่า ทางศูนย์ได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกของศูนย์  และประชาชนทั่วไป ในส่วนของ ต.บ้านโข้ง โดยขอความร่วมมือ อธิบายถึงข้อดีข้อเสีย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ถึงการงดดื่มแอลกอฮอล์ ว่าจะส่งผลดีกับครอบครัวอย่างไรบ้างโดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน51ราย และยังเข้าไปพูดคุยกับคนที่จะจัดงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ ขอความร่วมมือถ้าเป็นไปได้ขอให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่จัดงาน  โดยมุ่งหวังที่จะเป็นชุมชนคนสู้เหล้า ต่อไป

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here