สสจ.พังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเกาะยาว ตามโครงการระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

3

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามโครงการระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดพังงา โดยในเวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยม CI โรงเรียนบ้านช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ และ LQ สหัสบังกะโล ตำบลเกาะยาวใหญ่

พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ จากนั้นรับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไป / ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ (NCD/MCH/PCC/Digital Health Covid Free Area Setting) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลพลุใน ภายหลังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พรุใน และ รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ ทั้งนี้ โดยมี นางเสาวดี สังข์ทอง สาธารณสุขอำเภอเกาะยาว ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 ต่อมาได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไป / ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ (NCD/MCH/PCC/Digital Health Covid Free Area Setting) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอเกาะยาว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โดยมี นายแพทย์มนฑิต  พูลสงวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งสะท้อน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ภาพ-ข่าว เกษ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here