สสจ.พังงา จัดเวทีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

4

ที่ห้องประชุม 1 สสจ.พังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมพบปะ และให้กำลังใจ อสม. ที่เข้าร่วมเวทีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี คณะกรรมการตามคำสั่ง ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ.พังงา ปลัดอำเภอ ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดีเด่นระดับชาติเข้าร่วมเวที ดังกล่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการจัดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ อสม.ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับเขตและภาค ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ มี ตัวแทนอสม.จาก 4 อำเภอ ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 คน  8 สาขา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here