สสจ.พังงา จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ เพื่อเตรียมความด้านการท่องเที่ยว

0

ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (PHEOC phang nga) โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้รับผิดชอบตามกล่อง EOC ร่วมประชุมในที่ตั้งของหน่วยงาน ทั้

งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเปิดจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และพิจารณาข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการโควิด 19 จังหวัดพังงา / การปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยน่าจะเป็นโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดจังหวัด พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว / การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง และราคาในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบการเดินทางกลับประเทศ 

โดยในส่วนของกล่องภารกิจ EOC สสจ.พังงา ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มต่างของจังหวัด/สถานการณ์เตียงและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม/ความพร้อมในการบริหารจัดการและความก้าวหน้าในการจัดตั้ง CI/HI สถานการณ์การใช้และการกระจาย ATK ของ สปสช/แนวทางการเบิกจ่ายงบ สปสช ในการรักษาผู้ป่วยใน CI HI  และกล่อง EOC อำเภอ ได้นำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมการเร่งรัดการฉีดวัคซีนและการจัดตั้ง CI ของแต่ละอำเภอด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here