สสจ.พังงา จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.พร้อม บอกต่อตรวจ ATK สำหรับประชาชน

5

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.พร้อม บอกต่อตรวจ ATK สำหรับประชาชน  และมอบประกาศนียบัตรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว

 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากอำเภอเมือง อำเภอกะปง และอำเภอทับปุด รวมทั้งสิ้น 37 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม. มีบทบาทกระจายชุดทดสอบพร้อมให้คำแนะนำการใช้ชุดทดสอบ โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ  จากวิทยากรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พังงา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมทั้งสิ้นจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here