สว.ผุดโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

7

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา และคณะศึกษาดูงาน เดินทางไปเยี่ยมชมการปลูกกัญชง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการ สว. พบประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเตรียมจัดทำโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” มุ่งลดการเผาชีวมวล โดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งกัญชงเป็นพืชที่สามารถนำมาทดแทนได้ ด้วยกัญชง ไม่ต้องเผา ทุกส่วนของต้นมีมูลค่า และมีรอบการปลูกในโรงเรือนเพียง 4 เดือน ทำให้ 1 ปี สามารถปลูกกัญชงได้ 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการหาตลาด เพราะหากมีการสนับสนุนให้ปลูกแต่ไม่มีตลาดรองรับก็จะเกิดปัญหา ซึ่งจะได้มีการจัดอบรมจากความร่วมมือของสมาชิกวุฒิสภาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้ทางวิชาการ การตลาด กฎหมาย แก่ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการเผา และสร้างรายแก่ประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here