สว.กษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

4

นาย กษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม พร้อมด้วยทีมงาม ลงพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมและพบปะรับฟังบรรยายสรุปโดยอำนวยการโรงเรียนและรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากคณะครูและกรรมการอาวุโสของโรงเรียนบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ต.บาละ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาบัง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ในการนี้นาย กษิดิศ อาชวคุณ ได้บรรยายเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ โดยให้บูรณาการร่วมกัน เริ่มต้นที่โรงเรียน ครูเป็นห่วงโซ่ จุดประกายความหวัง สานฝันของเด็กนักเรียนให้เกิดขึ้นจริงในบริบทของสังคมและสภาวะแวดล้อมนั้นๆ  โดยมีการแลกเปลี่ยนประสพการณ์วิธีการเรียนการสอนของครูกับนักเรียนในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างไร ได้เล่าถ่ายทอดประสบการณ์จริงเมื่อพาคณะบุคคลากรทางการศึกษาจากประเทศเหล่านี้มาเยือน มาเห็น มาสัมผัสพื้นที่ชายขอบจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว มุมสะท้อนกลับมาเป็นอย่างไร  ในการนายกษิดิศ อาชวคุณ ได้มอบสิ่งของสวัสดีปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมอบถุงยังชีพสวัสดีปีใหม่แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะ

ยากจนและด้อยโอกาศ นอกจากนั้นได้ร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออมในพื้นที่ กับ น.ส.กามีละ ซง ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจากส่วนกลางอีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here