สว.กษิดิศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกำพร้า จำนวน 13 คน

3

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม พร้อมด้วย พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร คณะประสานงานระดับพี่นที่ (สล.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากการได้รับฟังการกล่าวรายงานสรุปถึงสถานการณ์โดยรวม จากนายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่สามารถเรียนตามปกติได้ ด้วยเหตุมาตรการการฉีดวัคซีนของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้นายกษิดิศ ได้พูดคุยเสนอแนะตามบริบทเชิงพื้นที่ของโรงเรียนในเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่น ในสมัยพระยายาลอและศิลปภาพวาดโบราณประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับศิลปสมัยศรีวิชัยซึ่งอยู่ใกล้กันในอีกตำบล โดยให้แนวคิดมุ่งเน้นการบูรณาการกับการสร้างพื้นที่ สร้างจุดขายร่วมกับตลาดชุมชนเพื่อเกิดอาชีพให้กับนักเรียนและครอบครัวที่มีความพร้อมอาทิเช่นการทำอาหาร ขนม เครื่องดื่มเพื่อให้มีรายได้และเกิดการออมโดยมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งให้กำลังใจกับครูและบุคลากรในการทำหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้น ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกษิดิศฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกำพร้า จำนวน 13 คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬา31ขาของโรงเรียนจำนวน30คนที่กำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยขอให้ทุกคนมีความสามัคคี เพราะความสามัคคีคือพลัง จะนำไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนตั้งใจไว้ พร้อมทั้งมอบขนม เครื่องดื่มให้กับนักกีฬาและนักเรียนที่มาเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here