สว.กษิดิศฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังกว้าง ยึดหลักเข้าใจเข้าถึง พัฒนา

6

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รอง ผู้อำนวยการกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3), พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา , นางสาวกามีละห์ ซงคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออม และนางสาวคอดีเยาะห์ หะลี แกนนำสตรีอาสาคลายทุกข์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการโรงเรียนบ้านวังกว้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี หลังจากได้รับรายงานสรุปและประเด็นปัญหาจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นายกษิดิศ อาชวคุณและคณะ ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมความรู้ให้เด็กนักเรียน อาทิเช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แปลงเกษตรโรงเรียน และการทำขนม เพื่อสร้างรายได้ของนักเรียน รวมถึง เยี่ยมชมอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าวมันไก่และแตงโม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษา และทุนอาชีพให้แก่นักเรียน โดยมี นางนิยะเนตร จารงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกว้าง, คณะครู, นายมะรอปี สะมุดิง ประธานชมรมโรงเรียนตาดีกา ตำบลป่าไร่, คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนฯ ให้การต้อนรับ 

  นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม กล่าวว่า  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออมได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มาปฏิบัติ โดยเราได้ลงไปสู่พื้นที่จริง  ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือหน่วยงานใดก็ตาม หากยึดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ตนเองคิดว่า เช่นเดียวกับหลักศาสนาอิสลาม สุดท้ายเป้าหมายคือความยั่งยืนจะเกิดขึ้น หากได้ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้

    อย่างแน่นอน ถ้าเราได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มาลงพื้นที่ 2 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ได้ทราบปัญหาถึงประเด็นต่างๆ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ทราบถึงปัญหาเรื่องสัณญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ประสานกับ กสทช. เพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

   ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมอาขีพและการออม ได้เน้นย้ำในเรื่อง โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้เกิดรายได้ พร้อมกับดูความพร้อมการเสริมความรู้ ในเรื่องอีคอมเมอร์ส นอกจากนี้ ยัง เชื่อว่า เศรษฐกิจฐานราก จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้  และการท่องเทียว จะนำคนเข้ามาในพื้นที่ อ.แม่ลาน เราสามารถสร้างจุดแวะพักรถ เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรเดินทางผ่านได้ซื้อพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มาวางจำหน่ายได้ เพราะมีพื้นที่เขื่อมโยงติดกับถนนสายหลัก ทั้งนี้ สว.กษิดิศฯ ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าหากได้ร่วมกันทำตามแนวทางนี้ จะสามารถสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here