สระแก้ว- 3 พ่อเมือง สองฝ่าย หารือ เพื่อประชาชน”

1

ผู้สื่อข่าวรายงานประชาชน ทั้งชาวไทยและกัมพูชา  พร้อมด้วยสองพ่อเมืองของกัมพูชา ที่มีชายแดนติดกันประชุมหาลือ จับเข่าคุยกันเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนำเอา 4 ประเด็นหลัก ถกกันหาทางออกเพื่อนำเสนอรัฐบาล คาดจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆนี้

การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยฝ่ายไทยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนฝ่ายกัมพูชามี นาย อุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย นาย งวน รัตนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาลือ การประชุมดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถสรุปรายละเอียดและหาข้อยุติร่วมกันได้อย่างเป็นกันเอง

ด้านนายเกียรติศักดิ์ จันทรา เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย และ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาได้จัดประชุมหาลือเร่งด่วนเพื่อแก้ไข้ปัญหาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน 4 ประเด็น ด้วยกันประกอบด้วย 1.การที่จะนำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้าทำงานภาคเกษตรในฝั่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจด้านสาธารณสุข จึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาสู่การเจรจาร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบในรายละเอียด ซึ่งในที่ประชุมจะเร่งดำเนินการในเร็วๆนี้ เนื่องจากจะเข้าสู่การเปิดหีบอ้อยภายในต้นเดือนมกราคม 2564 นี้ 2.กรณีที่ชาวกัมพูชาที่จะเข้ามาประกอบการค้าขายในตลาดโรงเกลือ ฝั่งไทยจะต้องมีมาตรการคุมเข้มด้านสาธารณสุข เนื่องจากชาวกัมพูชาที่จะเข้ามานั้นจะต้อง”คอนแท็ค หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนไทยที่มาค้าขายด้วย ตรงนี้ก็มีความเห็นตรงกันซึ่งจะต้องทำความชัดเจนมากขึ้น ต่อไป 3.การเปิดด่านพรมแดนเพิ่มเติมคือด่านบ้านหนองเอี่ยน-สะตึงบท ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันโดยจะสามารถเปิดเป็นการชั่วคราวได้ภายในเดือนมกราคม 2564 นี้และ 4.เรื่องของการค้าขายโดยการใช้ยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย การขยายเวลาเปิดด่าน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายไทยก็จะรับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อยุติอย่างไรก็จะแจ้งฝ่ายกัมพูชา ทันที ซึ่งการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งสองฝ่าย

ที่สำคัญทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว มีความเป็นห่วงเรื่องที่จะนำเอาแรงงานจำนวนมากมาร่วมกันในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมาเจรจากัน โดยเบื้องต้นทางจังหวัดสระแก้วได้นำเอาเรื่องนี้เข้าไปหารือกับ ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่วนกลางแล้วในหลักการ และจะได้นำเอารายละเอียดต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายหารือไว้ในวันนี้เข้าไปเสนอต่อศูนย์บริหาร จัดการสถานการณ์โควิด-19ให้รับทราบทันที และหากไม่มีข้อขัดข้องใดก็สามารถดำเนินการได้ในเร็วๆนี้..

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าว จังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here