สระแก้ว- วางศิลาฤกษ์ รพ. เมืองพี่เมืองน้อง ไทย -กัมพูชา ณ โรงพยาบาลปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

7

นางอุรีรัชต์  เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ ” นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว “นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ” นายลี  จันทร์แสงวัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย ” นายประภาส  ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมในพิธี

“นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าในนามจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองจังหวัดที่มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขกิจกรรมในวันนี้ เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคารโรงพยาบาลปอยเปต  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข  ของจังหวัดสระแก้ว  กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตรงกับนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ และตามบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา  ด้านกองทัพภาคที่ 1  กับ  ภูมิภาคทหารที่ 5  ครั้งที่  28  โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่าย ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ขอขอบคุณคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้วางแผนร่วมมือกันในการพัฒนา งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยและคณะ  ที่เดินทางมาร่วมงาน และหวังว่าความร่วมมือนี้จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป

นางอุรีรัชต์  เจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติ ฉุกเฉินและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อปอยเปต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานรับส่งต่อผู้ป่วยชายแดนไทย-กัมพูชา ของแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ 2 ระหว่างคู่ จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดบันเตียเมียนเจย ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพในการผลักดันการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อปอยเปต จนสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในวันนี้

นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย กล่าวว่าในนามจังหวัดบันเตียเมียนเจย ขอแสดงความขอบคุณจังหวัดสระแก้วที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขทั้ง 2 จังหวัดในวันนี้  เป็นการวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลปอยเปต นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งตรงกับนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่าย ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here