สระแก้ว-วันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี หน่วยกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ “

0

กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดงานวันสถาปนาหน่วยของกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 41   โดยพลเอกธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี โดยมี พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณพลทหารบกที่ 19 พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อดีตผู้บังคับบัญชา นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีครั้งนี้

ด้านพลเอก ธราพงษ์. มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันประเทศ กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายไพรีระย่อเดช ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จ.สระแก้ว และปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน รักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนในเขตจังหวัดสระแก้ว สำหรับภารกิจของกรมฯ มีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ร่วมกับกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในพัฒนาตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.คลองหาด มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว และเน้นให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปก ป้อง เทิดทูน และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต

พลเอกธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธี วันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 41 ประธาน เดินทางถึง กองบังคับการ กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ – ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ประกอบพิธีสงฆ์ ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งกองทัพบก ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 41 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของหน่วย จำนวน 23 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรหลาน ในการศึกษาเล่าเรียนร่วมทั้งเป็นการแบ่งเบาภารของผู้ปกครอง โดยมีข้าราชการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ที่มีผลการศึกษาดี รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 23 ทุน ทุนละ 2000 บาท…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here