สระแก้ว- ฟาดแข้งไทย-กัมพูชา” สานสัมพันธ์แข่งขัน ฟุตบอล ณ สนามอำเภออรัญ

2

ประเทศ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่ากรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับประชาชน ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว และ กรุงปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านานอาทิ เช่นการค้าขาย การ สืบสานประเพณี ตามวิถีชายแดน อย่างต่อเนื่อง โดยอำเภออรัญประเทศได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินชีวิตของราษฎรตามแนวชายแดน ไทยกัมพูชา จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนทั้ง 2 ประเทศในพื้นที่ชายแดน เพื่อกระชับมิตร และ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทยกับกรุงปอยเปตจังหวัด บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว. พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา  จ.สระแก้ว..โดยฝ่ายไทยได้เรียนเชิญ ท่านผู้ว่ากรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ไทย- กัมพูชา และผู้บริหารในระดับสูงของ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน ” จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจ.สระแก้ว ” ท่านผู้ว่า กรุงปอยเปต กัมพูชา นำทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งข้นฟุตบอล อย่างเป็นกันเอง ไทย กัมพูชา จบลงด้วยดี ครั้งต่อไป เยือนกัมพูชา…

 นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here