สระแก้ว- ผู้ว่าลงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน -สตึงบท “

10

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วย นางสาวนงเยาว์  ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว  หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

 สืบเนื่องจากปกครองจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย เรื่อง เกี่ยวกับการเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวรสตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน สำหรับขนส่งสินค้าเข้า-ออก ชั่วคราว โดยแจ้งว่า โครงสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อสะพานมิตรกัมพูชา-ไทย สตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน ไปยังเส้นทางหมายเลข 5 (AH1) ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจุดตรวจชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน พร้อมให้การปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น จังหวัดบันเตียเมียนเจยเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายอาจทำการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท-บ้านหนองเอี่ยน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แขวง ผชาก็อนดาล กรุงปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตรงข้ามกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย เป็นช่องสำหรับขนส่งสินค้าเข้า-ออก เพื่อส่งเสริมการนำสินค้าเข้า-ออก ของประเทศทั้งสอง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย สมเด็จอัครเสนาบดีเดโช ฮุน เซน และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบร่วมกันมาก่อนหน้าแล้ว โดยด่านศุลกากรอรัญประเทศแจ้งความคืบหน้า ว่าได้รับงบประมาณจากกรมศุลกากร จำนวน 234.99 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน โดยกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่ 28 กันยายน 2565 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 16% ทางด้านแขวงทางหลวงสระแก้ว ดำเนินการก่อสร้างถนนหมายเลข 3646 ไปแล้ว 76% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2565 หากหน่วยงานข้างต้นดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็พร้อมเข้าปฏิบัติงานได้ทันที…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here