สระแก้ว- ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

12

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ

 ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีโครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 11 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯและผู้บริหารสาธารณสุขได้ทราบปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและติดตามความความก้าวหน้า

โดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเครื่องหมายมูลนิธิฯให้กับผู้บริจาค หลังจากนั้นเป็นการประชุมตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิฯร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่หอผู้อายุรกรรมอุบัติเหตุชั้น 4 และเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งสร้างถวายโดย ธนาคารออมสิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วกำเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของประชาชน รัฐบาลจัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2520 เพื่อรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลที่เจ็บป่วย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัด ขนาด 400 เตียง  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  “มุ่งมั่น  พัฒนาคุณภาพ”  อย่างต่อเนื่อง บูรณาการ การทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลสุขภาพถึงบ้านและชุมชนในกลุ่มเปราะบาง และยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ จัดให้มี หมอ 3 คนประจำครอบครัว โดยมีผลลัพท์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อน 12 สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขึ้น  วัยทำงานได้รับการคัดกรองสุขภาพโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและความเสี่ยงลดลง มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้สูงอายุติดเตียงลดลง

 มีดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเคาะประตูบ้าน ลงพิกัดขึ้นทะเบียน EMS MEMBER CLUB  ผ่านแอพลิเคชั่น จำนวน 9,000 ราย หากผู้ป่วยเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ จะสามารถมองเห็นพิกัด จุดเกิดเหตุ และสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการ ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที  โดยรถปฏิบัติการกู้ชีพระดับสูง (ALS) ของโรงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และติดตั้งเครื่องติดตามสัญญาณชีพการทำงานของหัวใจภายในรถ พร้อมระบบ เทเลเมดิซีน

ตลอดจนโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพ เพื่อลดการส่งต่อ อาทิ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน เพื่อลดอัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับการการผ่าตัด สามารถผ่าตัด ส่องกล้องหัวไหล่ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลอันโดดเด่น ซึ่งสามารถช่วยดูแลประชาชน ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดอื่นที่ไกลออกไป ทำให้โรงพยาบาลสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง จัดบริการ Day care ให้ผู้ป่วยมะเร็งรับเคมีบำบัดได้ เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของผู้รับบริการ หลังจากนั้น ท่านองคมนตรีและข้าราชการ มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ป่วย…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here