สระแก้ว – ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนื่องจากสถานการณ์โควิดฯตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่มีกำหนด

1

 อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ออกประกาศเรื่องการขอปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งในอุทยานแห่งชาติปางสีดา เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 ก.ค.64 เรื่อง พื้นที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศให้พื้นที่ 53 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ โดยทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและถูกจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลำดับที่ 40 อีกทั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา ยังมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนั้น

 นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ทางอุทยานได้สั่งปิดอุทยานฯ ชั่วคราวมาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 และมาเปิดทำการวันที่ 1 พ.ค.63 ต่อมา ปลายปีเริ่มเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอีกครั้ง จึงได้ทำการปิดอุทยานฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 และสุดท้าย มาเปิดเอาเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 ช่วงต้นเดือนนี้ จนกระทั่ง ทางอุทยานฯได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ว่าจังหวัดสระแก้วและในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานฯ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งที่ 1855/2564 ลงวันที่ 20 ก.ค.64 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 43)

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ยังเปิดเผยด้วยว่า เพื่อเพิ่มมาตรการ ที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันทั้งสกัดกั้น ยับยั้งการแพร่ระบาดและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งทางอุทยานฯยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมอุทยานฯ และหากต้องการติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยผู้ที่มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หรือสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ สำนักงาน 037-247948…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here