สระแก้ว- นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา “ไม่ปลิ้ม”คำสั่งปิดชายแดนของ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ของกัมพูชา

7

ร้อยตรี ธิติวุฒิ ยีนุช ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 1201 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เปิดเผยว่า แหล่งข่าวในฝั่งประเทศกัมพูชารายงานว่า สมเด็จฮุนเซ็นฯนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ออกหนังสือ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนภายในประเทศกัมพูชา โดยมีข้อความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย ลาว เวียดนาม และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ผ่านมากัมพูชาได้มีมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ที่มีการตรวจวัดไข้คัดกรองและมีกักตัว ประชาชนที่มีการเข้า -ออก ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีโรคจากประเทศอืนเข้ามาสู่ประเทศเรา

 แต่ต้องให้ประชาชน มีการทำมาหากิน ค้าขายได้ เหมือนเดิม โดยผมได้รับทราบข่าวว่า มี ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ออกหนังสือแจ้งไม่ให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องชาวกัมพูชา นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปขายตามแนวชายแดนที่บริเวณช่องไพลินเหมือนเมื่อก่อนอีก มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป(24ก.พ.64)เพราะฉะนั้นผมจึงให้ สมเด็จ ซอ เคง รมต. มหาดไทย สั่งการให้ ผู้บัญชาการ ตม.ฯยกเลิกคำสั่งดังกล่าวโดยด่วน

และให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรมาขายได้เหมือนเดิม สิ่งที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของประชาชนกัมพูชา ทุกวันนี้โควิด-19ก็ทำลายเรามากพอแล้ว อย่าให้คำสั่งปิดชายแดนทำลายเศรษฐกิจเราอีก จึงขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ของเราด้วย สินค้ายิ่งส่งออกเยอะๆยิ่งดี เพราะทุกวันนี้เราต้องอาศัยตลาดของประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ดังนั้น หนังสือที่ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ที่แจ้งมาเป็นการเข้าใจผิด คือเรามีแต่ให้รถสินค้าของไทยเข้ามาบรรทุกสินค้าในประเทศกัมพูชาได้ แต่เราไม่ให้รถ กัมพูชาเข้าไปในประเทศไทย หากถ้ามีหน่วยงานไหนจะออกหนังสือสั่งการณ์ เรื่องอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวชายแดน

ขอให้เรียนให้ท่าน ซอ เค็ง รมต.มหาดไทยทราบก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องละเอียดอ่อน จุดประสงค์หลักๆเราเพียงต้องการ มีมาตรการ การตรวจวัดไข้คัดกรอง และกักตัว ประชาชนที่มีการเข้า-ออก ตามช่องทางต่างๆทุกคนต้องปฏิบัติตาม มาตราการณ์ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนเรื่อง การค้าขาย และสินค้าฯให้ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกประการ.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here