สระแก้ว – ทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

5

ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทีทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ ทรงให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูศิลปกรรมในแขนงต่างๆ โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีจึงกำหนดให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here