สระแก้ว- ตรวจเข้ม 24 ชั่วโมง ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

2

ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทหารพรานร้อย 1201 และ เจ้าหน้า ที่ด่านศุลกากร ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด  กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่ใช้รถยนต์เดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนเองในตลาดโรงเกลือ ฝั่งประเทศไทย ตามข้อตกลงของจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ที่อนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาสามารถใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนเองใสตลาดโรงเกลือได้ไม่เกิดวันละ 50 คัน คนไม่เกิน 100 คน ซึ่งผลการตรวจคัดกรองที่ผ่านมายังไม่พบพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชามีความร้อยเกินมาตรฐานแต่อย่างใด

ด้านกองร้อยทหารพราน  ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตลาดโรงเกลือและชายแดนด้านทิศเหนือของตลาดโรงเกลือ ได้ทำการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มงวด จนสามารถจับกุมแรงงานชาวกัมพูชา ที่ลักลอบข้ามชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งประเทศไทย ล่าสุดจับได้จำนวน 12 คนเป็นชายล้วน ที่ลักลอบข้ามชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยเพื่อหางานทำ

ขณะที่กองร้อยทหารพราน 1205จับได้จำนวน 5 คนแยกเป็นชาย 4 คนและหญิง 1 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย 1205 ได้ทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนตามร่างกายทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และได้นำตัวแรงงานทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 12 ทำการผลักดันกลับประเทศกัมพูชาต่อไป

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here