สระแก้ว ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (มีคลิป)

3

นายพิเชษฐ  เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีวังสมบูรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกพืชชนิดพืชสมุนไพรที่หายาก และให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร พร้อมมอบพันธ์พื่ชสมุนไพรต่างๆ ให้กับชาวบ้าน บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 5 อำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป /

ภาพข่าว ชญาดา สร้อยสนธิ์ สระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here