สระแก้ว- ชาวบ้าน ตาพระยา ดีใจ ได้เห็นทับหลังปราสาทเขาโล้น

10

ที่ ปราสาทเขาโล้น บ้านเจริญสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา พร้อมด้วย นายพรพงษ์ เสวคนธ์ นายก อบต.ทัพราช พระสำเภา ปุญญคโม เจ้าอาวาสวัดเขาโล้น ชาวบ้านเจริญสุข เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร บูรณะปราสาทเขาโล้น และประชาชน ได้ทำการยกทับหลัง จำลองปราสาทเขาโล้น ประดิษฐานบนประตูปราสาทเขาโล้น แทนของจริงที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาท สด๊อกก๊อกธม

ด้านพระสำเภา ปุญญคโม เจ้าอาวาสวัดเขาโล้น เผยว่า ในวันนี้กรมศิลปากรได้นำทับหลังจำลอง มาประดิษฐานไว้ที่ตัวปราสาทเขาโล้น ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างเหมือนของเดิมมาก ๆ และในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโว ที่ปราสาทเขาโล้น จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญในวันออกพรรษาได้เยี่ยมชมทับหลังอีกด้วย

ส่วน นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายก อบต. ทัพราช เผยว่า หลังจากช่างฝ่ายซ่อมบำรุงปราสาทเขาโล้น กรมศิลปากร ได้จัดสร้างทับหลังจำลอง เสมือนจริง ซึ่งทำจากหินทราย ในรุ่นราวคราวงเดียวกันกับทับหลังปราสาทเขาโล้นของจริง โดยใช้วิธีสแกน ทำให้ทับหลังที่จำลองขึ้นมีลักษณะเหมือนและเท่าของจริง ซึ่งขณะนี้ทับหลังปราสาทเขาโล้น ได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ถึงแม้จะเป็นการจำลองแต่ก็เหมือนของจริงมาก

ด่านนายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา เผยว่า วันนี้ได้นำทับหลังปราสาทเขาโล้น จำลองนำมาประดิษฐานที่ตัวปราสาทเขาโล้น ซึ่งจำลองจากของ ซึ่งของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ปราสาทสด๊อกก๊อกธม จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ทางกรมศิลปากรก็ได้ทำทับหลังจำลองมาติดตั้งที่ปราสาทเขาโล้นแทน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากปราสาทสด๊อกก๊อกธม อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเขาโล้นมากนัก สามารถเที่ยวชมได้ นอกจากนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอตาพระยาด้วย และในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ก็จะเป็นวัน ตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ปราสาทเขาโล้น อีกด้วย…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here