สระแก้ว- ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง

5

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมายังจังหวัดสระแก้วเพื่อมอบหน้ากากอนามัยแก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อมอบให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนของจังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและ อพม.สระแก้วร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,077 ราย หายแล้ว 696 ราย กำลังรักษา 375 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ประชากรจังหวัดสระแก้ว ทั้งสิ้น 566,303 คน โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 87,248 คน และคนพิการ จำนวน 19,571 คน และจังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 23,140 โดส ฉีดไปแล้วจำนวน 21,713 โดส คงเหลือวัคซีน 1,323 โดสและมีแผนการฉีดวัคนให้กับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วให้ครอบคลุมมากที่สุด..

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here