สระแก้ว- คัมภีร์เฉลิมพระเกียรติ

4

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัด  นายอำเภอ  และ นายราเยส ราย ปลัดอาวุโส ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ” จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ถวายแด่พระรัตนสราธิคุณเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว จำนวน 419 เล่ม โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯให้แก่นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปมอบให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดสระแก้วต่อไป

ซึ่งโครงการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ” บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระเมตตา จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ” มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ” ทั่วประเทศ เพื่อนำไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดได้นำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันพระ ตลอดปี 2565 สืบต่อไป…

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here