สระบุรี – เต้นรำกำเคียว วัดพระพุทธฉาย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร. 9

4

สระบุรี – เต้นรำกำเคียว ที่วัดพระพุทธฉาย ในการเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here