สรรพสามิต จ.อุตรดิตถ์ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ สู้ภัยcovid 19

5

ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็น ประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid 19 โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็มรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการสรรพสามิต พนักงานลูกจ้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยcovid 19 กรมสรรพสามิตส่งมอบ ในวันนี้รวมทั้งสิ้น 3,000 ลิตร โดยส่งมอบให้กับผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดสรรส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 อำเภอตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอย่างทั่วถึงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสcovid 19 ต่อไป

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here