สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่”สานสัมพันธ์” ผู้ประกอบการอุสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

4

นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนทุกโรงในตำบลสะเอียบ โดยการชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางของกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และ หน้าที่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบที่เป็นเขตรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ นั้นถือปฎิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสรรพสามิตเป็นไปอย่างทั่วถึงและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต โดยทั้งนี้เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา จากการออกตรวจโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ยังพบว่า มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนบางราย ไม่ได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดบัญญัติไว้

นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้กำหนดแนวทางตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จะมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ออกตรวจโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากเจ้าหน้าที่พบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนโรงไหนไม่ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายสรรพสามิต และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาติ ผลิต. หรือขายสุรา ทั้งนี้หากมีผู้หนึ่งผู้ไดมาแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนให้แจ้งสรรพสามิตพื้นที่แพร่โดยตรงทางช่องทาง Apptica tion Line โดยทำการสแกนQr.codeq ของสรรพสามิตโดยตรง                             

ในวันนี้ได้มี นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ พร้อมด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนตำบลสะเอียบเข้าร่วมประชุมรับฟังกันอย่างพร้องเพียงตามจำนวนที่สรรพสามิตได้ประสานงานผ่านมายัง นายสมนึก สะเอียบคง ประธานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนตำบลสะเอียบ โดยหลักแล้วพื้นที่ตำบลสะเอียบจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนที่ลือเลื่องในการผลิตและส่งออกและการบริหารงานจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุกๆด้าน และเสียภาษีสรรพสามิตจำนวนปีหนึ่งกว่าจำนวน 400 ถึง 500 ล้านบาท/ต่อปีจึงถือได้ว่าตำบลสะเอียบเป็นตำบลหนึ่งที่ปฎิบัติตามกฎหมายสรรพสามิต และยึดถือภูมิปัญญาท้องถิ่น ของบรรพบุรุษ สืบทอดกันมากว่าอย่างยาวนาน และได้มีธนาคารต่างๆมาให้ความรู้และสนับสนุนทุนในการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนจนเติบใหญ่ให้คงทนและมีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างสมบูรณ์แบบมาอย่างยาวนาน

จากเรื่องดังกล่าวนี้ เคยมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตบางคน ทำตัวเป็น “มาเฟีย” ไปจัดระเบียบกับ”เหล้าเถื่อน” เจ้าของกลุ่มมสุราชุมชน ที่หวังรวยทางลัด นำสุราไม่เสียภาษี “เหล้าเถื่อน” หรือ ” สุราถุง” ทำให้วงการสุราเถื่อนในจังหวัดแพร่ เฟื่องอยู่หลายปี ทำให้รัฐขาดรายได้

ปีละหลายพันล้านบาท เพียงเพราะมีเจ้าหน้าที่บางคน ตั้งตนเป็นขาใหญ่ ไปเก็บส่วยสร้างอิทธิพลสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองและเพื่อนพ้อง ส่งผลให้ภาษีที่ทางรัฐจะได้รับกลับตกอยู่ในมือของมาเฟียสรรพสามิตเหล่านี้  ไม่ทราบมาเฟียเหล่านี้ยัง”กำแหง” อีกหรือไม่ ส่วนที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีการจับกุมสุราเถื่อน เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่ง นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ หาข่าวจนแน่ว่า “ขบวนการเหล้าเถื่อน” เตรียมขนเหล้าออกสู่ตลาดที่ จ.สุโขทัยฯ จึงวางกำลังเข้าสกัดและตรวจยึดเหล้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมา และปรับไป 7 แสนบาทด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here