สยามคูโบต้า ปันสุข บริจาคอ้อย กว่า 5 ตัน ให้ช้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

2

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคมอบอ้อย จำนวนกว่า 5 ตัน ให้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ลซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี ด้วยวิธีการ KAS ระบบน้ำหยด ทำให้ต้นมีความสูงเท่ากันทั้งแปลง ได้ผลผลิตคุณภาพดี จากคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่  ของคูโบต้า โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนบนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยส่งมอบให้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งทางสวนสัตว์ฯ จะใช้เป็นอาหารเสริมให้กับช้าง ทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสามารถประหยัดค่าอาหารช้างได้ถึง 16,000 บาท อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here