สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดพระภิกษุสงฆ์ผู้นำ

6

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งหมด 21 จังหวัด จำนวนแห่งละ 6,400 โดส โดยเริ่มทยอยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา

ในส่วนของจังหวัดลพบุรี ได้รับวัคซีนพระราชทาน จำนวน 6,400 โดส กระจายไปยังจุดให้บริการวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ เพื่อดำเนินการฉีด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3,200 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีน ไม่มีเลขบัตรประชาชน จำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับพระราชทาน และอีกร้อยละ 20 จะฉีดให้แก่ พระสงฆ์ และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ซึ่งในวันนี้ ได้เริ่มดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในกลุ่มแรกก่อน

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี โดยมี นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผศ(.พิเศษ) นายแพทย์ทศพร  ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยายาบาลพระนารายณ์มหาราช  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

โอกาสเดียวกันนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้ ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม วันละ 50 ชุด จากโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ของจังหวัดลพบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานทุกๆ วันด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here