สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

5

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ และได้ทรงมีพระปฏิสันถารกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศ

 ในเวลาเดียวกันนี้ที่หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 4 ของประเทศไทย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย

ภายหลังที่เฝ้ารับเสด็จแล้ว นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยจังหวัดพังงาได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ในรูปแบบ New Normal ให้นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนที่ 4 ของประเทศไทย เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศฯละ 1 รางวัล จัดมอบรางวัลในทุก 2 ปี

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here