สมุทรสาคร Truck Power เคลื่อนพลครั้งใหญ่ผ่านมหาชัย กดดันรัฐ ให้ตรึงน้ำมันดีเซล 25 บาท ต่อลิตร

12

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มคาราวานสิบล้อเคลื่อนพล ได้จะจัดกิจกรรม Truck Power สืบเนื่องมาจากวิกฤติน้ำมันดีเซล ได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่ง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคขึ้นตามราคาน้ำมันไปด้วย ภาคการขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่มีสมาชิกผู้ประกอบการรถบรรทุกทั่วภูมิภาค

ได้นัดรวมพลังรถบรรทุกครั้งใหญ่ Truck Power วิ่งไปยังบนถนนสายหลักๆ ภาคเหนือ ใต้ อีสาน ออก ตก เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซลชนิด B6 ในราคาลิตรละ 25 บาท ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตร ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการจัดกิจกรรม Truck Power ในครั้งนี้มีเส้นทางที่จะต้องผ่าน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เส้นถนนพระราม 2 เป็นหลัก

 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นทางผ่านของขบวนนั้น ถือเป็นเส้นทางที่ 1 ของการจัดกิจกรรม คือ ถนนพระรามสองเชื่อมต่อกาญจนาภิเษก (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ) โดยเริ่มต้นจาก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี ไปยังแยกปากท่อ แล้วเคลื่อนขบวนต่อไปจังหวัดสมุทรสงคราม และใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าเข้าถนนกาญจนาภิเษก (ด่านทางด่วนศรีรัช) จนไปถึงถนนบรมราชชนนี และไปสิ้นสุดที่จังหวัดนครปฐม และวนกลับโดยใช้เส้นทางเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการเคลื่อนขบวนพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here