สมุทรสาคร เตรียมจัดงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ แบบไร้มหรสพ

30

ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเทศกาลไปเป็นระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงประเพณีการไหว้เจ้าฯ ของชาวสมุทรสาคร

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ฐานะเจ้าของพื้นที่ เชิญชวนที่น้องชาวสมุทรสาคร และนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรม ซึ่งงานนี้จะจัด ระหว่างวันที่ 30 , 31 มกราคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here