สมุทรสาคร เชิญเที่ยวงานการจัดงาน กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64

9

 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน  นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน  แถลงข่าวการจัดงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64  ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564  ที่บริเวณริมถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปรกอบการภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกษตรกรชาวสวน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว

 สำหรับ  การจัดงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64  ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564  ตั้งแต่ 10.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณริมถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จะมีการออกร้านจากภาคอุตสาหกรรม  ภาควิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการสินค้าOTOP  เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้  ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน  เกือบ 200 ร้านค้า ที่มาจำหน่ายในราคาถูก เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สินค้าไม่สามารถส่งออกได้ ยอดการสั่งซื้อลดลง จึงมีสินค้าค้างสต๊อกที่มีคุณภาพดีผนวกกับเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้นำสินค้ามาโล๊ะล้างสต๊อกลดราคาเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในภาคอุตสาหกรรม  ภาควิสาหกิจชุมชน   ผู้ประกอบการสินค้าOTOP  เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้  ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากสินค้าภายในงานที่ลดราคาในช่วงปลายปี

 ทั้งนี้ การจัดงานฯ ในครั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยอำเภอกระทุ่มแบนได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด  เช่น พ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะต้องฉีควัคซีนโควิด-19, ทุกคนและจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK และ มีการกำหนดจุดเข้า-ออกงานเพียงทางเดียว เพื่อตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และลงทะเบียนไทยชนะผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน 

อีกทั้ง มีการตั้งโต๊ะบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ให้กับอำเภอชาวกระทุ่มแบน หรือผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถแสดงหลักฐานการพักอาศัย เช่นบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการเช้าที่พักอาศัย หรือเอกสารแสดงการทำงานในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนดำเนินการจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อีกด้วย

ภาพ-ข่าว แมวดำ/ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here