สมุทรสาคร ส.ส.จอมขวัญ-นายกวัฒนา ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร

9

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และคณะลงพื้นที่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร ที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในจังหวัดสมุทรสาคร มี 135 สายคลองที่กรมชลประทานดูแล ส่วนทางน้ำอีกกว่า 100 คลองที่เป็นคลองสาธารณะ ซึ่งเป็นคลองสาขาเชื่อมต่อกับทางน้ำที่ประกาศเป็นทางน้ำหลัก มีประตูระบายน้ำทั้งหมด 128 แห่ง สถานีสูบน้ำทั้งหมด 26 สถานี เครื่องสูบน้ำจำนวน 86 เครื่อง สำหรับโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย มีช่องระบายน้ำขนาด 12.50 x 7.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ประตูเรือสัญจร 1 ช่อง ช่องสูบน้ำ 1 ช่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 12 เครื่อง เมื่อแม่น้ำท่าจีนน้ำขึ้นจะปิดบานประตู เพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาด้านในเกินพิกัด โดยมีเกณฑ์เฝ้าระวังใน 3 ระดับ จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ สีเขียว ที่ระดับ 1.50 ม.รทก. สีเหลือง ที่ระดับ 1.70 ม.รทก. และสีแดง ที่ระดับ 1.90 ม.รทก. ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤตที่น้ำล้นตลิ่ง เกณฑ์เฝ้าระวังตรงนี้คือถ้าน้ำขึ้นสูงประมาณ 1.50 ม.รทก. ขึ้นไป จะพิจารณาเดินเครื่องสูบน้ำในกรณีที่น้ำทะเลขึ้นอยู่ เพื่อจะควบคุมน้ำในคลองมหาชัยและระบบแก้มลิงให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เพื่อจะดึงน้ำจากคลองสาขา เช่น น้ำในแพรก น้ำในชุมชน น้ำในคลอง ในหมู่บ้านต่าง ๆ จะระบายลงสู่คลองใหญ่เพื่อออกสู่แม่น้ำท่าจีน

ปัจจุบันนี้ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ชาวสมุทรสาครตื่นตระหนก สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งหลังจากประมาณกลางเดือน ก.ค. เป็นต้นไปจะมีฝนเข้ามา ในเดือน ส.ค. – ก.ย. อาจมีพายุบ้างแถวภาคอีสานหรือภาคเหนือ แต่ทางโครงการฯ ก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนนี้ จะมีการพร่องน้ำไว้และจะสูบน้ำออกตามระยะเวลา ทั้งนี้ ในการเดินเครื่องสูบน้ำ จะต้องระวังในส่วนของท้ายน้ำไม่ให้ถึงที่ระดับ 2.00 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม ส่วนพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ จะเป็นพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตึกแถว

ซึ่งมีคลองสาขาที่ทางนายกวัฒนา แตงมณี ได้ทำประตูเป็นเหมือนแก้มลิงเล็กไว้ จำนวน 6 ประตู ตรงนี้ถ้าน้ำในคลองมหาชัยมีระดับต่ำ จะสามารถพร่องน้ำลงไปในคลองมหาชัยได้เลย หากระดับน้ำเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง 1.50 ม.รทก. ทางโครงการชลประทานสมุทรสาคร ก็จะเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง 12 ตัว ระบายน้ำออกไปยังแม่น้ำท่าจีน ซึ่งจะช่วยพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ และโคกขาม รวมถึงถนนพระราม 2 ด้วย

ภาพ-ข่าว แมวดำ – ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here