สมุทรสาคร วัดท่าไม้และศิษยานุศิษย์แจกหมูเนื้อแดงพร้อมผักปลอดสารพิษ ช่วยผู้บริโภคภาวะหมูแพง

8

ที่วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทางวัดท่าไม้โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “มอบหมูเนื้อแดงและผักปลอดสารพิษ” ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งก็มีทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าไม้ เข้าคิวรับกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคนที่จะเข้ารับหมูเนื้อแดงและผักสดปลอดสารพิษได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ อสม.ตามมาตรการของสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อ จากนั้นก็รับบัตรคิวแล้วเข้าแถวเว้นระยะห่าง ค่อยๆ ทยอยรับกันไปเรื่อยๆ  เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   ส่วนการแจกนั้นจะแจกหมูให้ครอบครัวละ 1 กิโลกรัม กับ ผักปลอดสารพิษอีก 1 ถุง เพื่อเป็นการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภคได้อย่างถ้วนหน้า

 นางสาวกิตติยา บูรพาชลทิศน์ ศิษยานุศิษย์ของวัดท่าไม้ บอกว่า สำหรับเนื้อหมูที่นำมาแจกให้แก่ผู้บริโภคนี้ เป็นหมูเนื้อแดงแบบบรรจุถุงๆ ละ 1 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และหมูเนื้อแดงแบบชิ้นอีก 300 กิโลกรัม โดยศิษยานุศิษย์ของพระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้ร่วมใจกันนำมามอบให้ ขณะที่ผักสดปลอดสารพิษจำนวน 800 กิโลกรัม ก็นำมาจากสวนผักของเจ้าอาวาสวัดที่ปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาทำบุญที่วัดท่าไม้ในโอกาสต่างๆ นั่นเอง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เนื่องจากสภาพปัญหาและความลำบากของประชาชน ในขณะที่ของทุกอย่างกำลังขึ้นราคา โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง และผักที่เริ่มมีการปรับราคาอันเนื่องมาจากใกล้เทศกาลตรุษจีน  ซึ่งนอกจากวันนี้แล้ว จะมีกิจกรรมแจกไก่สด 1,000 ตัว กับ ผักปลอดสารพิษ 1,000 กิโลกรัม ให้แก่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมนี้

 ด้านชาวบ้านที่มารับหมูกับผัก ก็บอกว่า ดีใจที่ได้รับหมูกับผักเพราะช่วยผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนได้ โดยทุกวันนี้หมูราคาแพงมาก คนที่มีรายได้น้อยก็แทบจะไม่มีกำลังซื้อเนื้อหมูมากิน ก็ต้องหันไปซื้ออย่างอื่นกินแทน แม้คนในบ้านจะอยากกินหมูก็ตามแต่ก็ต้องตัดใจ

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here