สมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน

81

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (EXPRESS  ANALYSIS  MOBILE  UNIT ) จำนวน 1 คัน และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (BIOSAFETY  MOBILE UNIT )  จำนวน 3 คัน  จาก ดร.นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อนำมาใช้ในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ดร.นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (EXPRESS  ANALYSIS  MOBILE  UNIT ) จำนวน 1 คัน และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (BIOSAFETY  MOBILE UNIT )  จำนวน 3 คัน  พร้อมนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสา เดินทางมาประจำ ณ  จังหวัดสมุทรสาครจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการตามโรงพยาบาลต่างๆ สามารถตรวจได้ 800 -1000 ตัวอย่างต่อวัน ด้วยเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส หรือ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ช่วยให้ค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรค

สมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้าน  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า นับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทาน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน และ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน   เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยได้พระราชทาน “รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” ต้นแบบ ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ อีกทั้งทราบผลรวดเร็วและแม่นยำ

ภาพ-ข่าว สุขาติ แตงมา จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here