สมุทรสาคร ประมงจังหวัด ร่วมกับทรัพยากรชายฝั่งฯ ตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร

9

ส.ส.จอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายพรเทพ ทองดี ผ.อ.ส่วนส่งเสริมฯ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (สทช.8 ) นายกมล พึ่งพร ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ประมงชายฝั่ง ต.บางหญ้าแพรก ลงพื้นที่ตรวจสภาพบริเวณชายฝั่งทะเล ประเด็นปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่ชายฝั่งทะเล ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร

นายสายัณ แตงคู่ ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กฯ ต.บางหญ้าแพรก กล่าวถึงปัญหาน้ำเสียว่า น้ำไม่ดี น้ำเสียแล้วทำให้ปลาเริ่มตาย นกก็เริ่มจะลงกินปลา เมื่อน้ำด้านล่างไม่มีออกซิเจน ปลาก็จะลอยขึ้นมาบนหน้าน้ำ เราอยู่ตามธรรมชาติคนพื้นที่ ย่อมรู้ธรรมชาติในพื้นที่ดีว่าพื้นที่เป็นอย่างไร จากแนวชายตลิ่งนี้เป็นคุ้งเป็นอ่าวก็กลายเป็นแหลม พอแหลมเกิดมากขึ้น ทอดชายแหลมออกมายาวขึ้น ผลกระทบจากโลกร้อนส่งผลกระทบไปที่พื้นดิน ที่แห้งน้ำไม่ท่วม พอน้ำขึ้นมา น้ำก็ร้อน ถ้าถามว่าระยะทางชายตลิ่งไปยังชายน้ำ 2 กิโลเมตร  กว่าน้ำจะขึ้นไปถึงนี้ใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง น้ำร้อนแผ่นดินร้อนกะยอไม่เกิด สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยตามชายฝั่งชายตลิ่งไม่มี จะมีได้ยังไงแล้วเอามือจุ่มลงไปมือนี่จะพองเลย ถ้าจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายเดียว ต้องดูแหล่งกำเนิดของน้ำเสีย เอาให้จริงให้จังว่าน้ำเสียนี้มันมาจากไหน เพราะถ้ามีน้ำเสีย ชาวบ้านทั้งหมดนี้ก็เดือดร้อนตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำที่น้ำเสียลงมา เลนอ่อน ไม่ขึ้นกะยอไม่มี เพราะแหล่งน้ำเสียที่ลงมาเปรียบเสมือนไฮเตอร์ เทปุ๊บลาดปุ๊บ กัดกร่อนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในอ่าวนี้เลนอ่อนถ้าเป็นชาวบ้านจะเรียกว่ากะเลนน้ำ น้ำหนึ่งก็หมายถึง 15 วัน 3 วันนี้เลนอ่อนเข้า และพออีกหลัง 3-4 วันหลังฝนตกลงมา น้ำแก๊สลงมา เลนอ่อนนี้จะหายไป ปัญหาน้ำเสียนี้พวกเราไม่ได้เจอเฉพาะตอนนี้ เราก็พูดกันมาระยะเวลาจะเป็น 10 ปีแล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาจริงๆก็รับรู้กันแล้ว จึงอยากให้ ส.ส.ช่วยรับดำเนินการเรื่องนี้

นอกจากนี้นายสายัณ ยังพูดถึงการสื่อสารของนักวิชาการกับชาวประมง ยกตัวอย่าง เช่น พูดว่าแพลงตอนบูม (ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือ แพลงก์ตอนบลูม red tide ) นั่นมันหมายถึงน้ำไม่มีอากาศ น้ำเน่าเสียสุดๆแล้ว แต่พอชาวบ้านได้รับฟังแล้วว่าแพลงตอนบลูม มันต้องดี มันไม่ดีมันจะต้องไม่บูม แต่ความหมายมันไม่ใช่ มันเน่าสุดๆแล้ว สื่อสารกับชาวบ้าน ให้บอกเลยแบบบ้านๆ ชาวบ้านจะได้เข้าใจ รุนเคย 10 เปอร์เซ็นต์ ติดกาก 2 เปอร์เซ็นต์ หรือว่าร้อยกิโลกรัมให้เป็นกาก 20 กิโลกรัม มันเป็นไปไม่ได้ แล้วบอกว่าเราทำร้ายสัตว์น้ำวัยอ่อนมันไม่ใช่ แล้ว ที่ได้มาเราไม่ได้ทิ้ง เราเอาไปขาย เพื่อมาขับเคลื่อนในครอบครัวของเรา เอาเคยเป็นหลักเอากุ้งเป็นรอง มันไม่ได้เสีย ไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ทำลายมัน ไม่ได้เอามาแล้วทิ้งไป ที่นี้ข้อมูลมันก็พลิกมันก็เคลื่อน ปัญหามันก็ไม่ได้แก้ถึงแก้ก็ไม่ได้ตรงจุด เราก็เดือดร้อนกันต่อมาเรื่อยๆ

ด้านส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ได้กล่าวสรุปว่าประเด็นเรื่องอวนรุนเคยโกร่ง เรื่องขนาดตาอวน ได้นำเสนอต่อประธานสภาไปยังกรมประมงแล้ว สำหรับเรื่องปัญหาน้ำเสียที่ไหลออกทะเลชายฝั่งมีผลกระทบต่ออาชีพประมงชายฝั่ง ก็จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในวันศุกร์ที่ 8 ต.ค.นี้ ซึ่งจะมีการประชุมเรื่องปัญหาน้ำเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์/คลองอื่นๆ จะเรียนเชิญให้คุณสายัณไปแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการฯด้วย เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านด้วยตนเอง/

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here