สมุทรสาคร ปฎิบัติการตรวจค้นแรงงานต่างด้าว

22

ภายใต้การอำนวยการของนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่ามีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวไม่มีบัตรมาทำงานในพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  นายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สนง.จัดหางาน นายสิริพงษ์ กลัดเจริญ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทน กอ.รมน จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิก อส.ร้อย อ.เมืองสมุทรสาคร ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และจนท.ตม.สค ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในพื้นที่ ม.5 ตำบลโคกขาม จึงเข้าตรวจสอบ พบเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับแปรรูปสัตว์น้ำ  มีแรงงานเป็นคนต่างด้าวจำนวน 70 คน จากการตรวจเอกสาร พบว่า มีการแสดงเอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลไม่ตรงกับแรงงงาน จำนวน 22 คน

ทั้งนี้ ชุดจับกุมดังกล่าว ได้บันทึกจับกุมและส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here