สมุทรสาคร ทน.อ้อมน้อย เพิ่มเตียงอีก 300 เตียง สร้างศูนย์ CI

0

 สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 696 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 161 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลรวม 519 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสูงถึง 368 ราย และที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 151 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed ในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเพิ่ม 16 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 34,064 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,334 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 8,661 ราย และ ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 69 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง ขณะนี้เหลือเตียงว่างรวมกันที่ 82 เตียง จากทั้งหมด 2,795 เตียง

ขณะที่ความก้าวหน้าของการสร้างโรงพยาบาลสนามชุมชน หรือศูนย์พักใจคนสาคร CI – Community Isolation เพื่อรองรับกับแพร่ระบาดของโควิด19 นั้น ล่าสุดก็มีเพิ่มใหม่ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ CI ของเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ก็ได้เห็นชอบให้ปรับอาคาร (โรงยิม) สนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่เคยใช้เป็นLocal Quarantine มาก่อน ให้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน CI – Community Isolation ตำบลอ้อมน้อยแทน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลฯ ได้มอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 13 ไปแล้ว ทั้งนี้เพราะในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยยังคงเป็นพื้นที่ๆ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนครปฐม กับ กรุงเทพมหานคร ทำให้มีการเคลื่อนที่ของแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในเขตรอยต่อเป็นจำนวนมาก

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย บอกว่า ทุกวันนี้ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยยังมีผู้ติดเชื้อที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านอีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้สั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์แยกกัก หรือว่าศูนย์พักคอยคนสาคร ขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นการนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่มากนักออกจากบ้านมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนยังเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงยังเป็นการช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครอีกด้วย

 ซึ่งศูนย์พักคอยคนสาคร CI – Community Isolation จะมีการวางระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค ตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนการรองรับผู้ป่วยนั้นก็สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง โดยขณะนี้การปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์พักคอยฯ คืบหน้าไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ จากนั้นถ้าเจ้าหน้าที่พร้อมก็สามารถเปิดรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เป็นประชาชนของตำบลอ้อมน้อยได้ทันที

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา ผู้สื่อข่าว จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here