สมุทรสาคร จัดงาน “Let’s CRAFT Market” งาน ART สิ่งประดิษฐ์ Handmade และสินค้าชุมชน

8

ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย  นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน “Let’s CRAFT Market” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน “Let’s CRAFT Market”  เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งงานมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต โดยใช้สินค้าชุมชนเชิงศิลปะ เพื่อมาเชื่อมโยงทางท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

  สำหรับ งาน “Let’s CRAFT Market” จะมีการจัดงานจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 25 – 27 มี.ค. 65 , ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 1 – 3 เม.ย. 65 และครั้งที่ 3 จัดวันที่ 8 – 10 เม.ย. 65  งานเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น.ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย

ส่วนกิจกรรมภายในงานนั้น ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าศิลปะ (Art ) และงานฝีมือ ( Craft ) อาหาร งานแสดงสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และ Workshop  จำนวน 40 บูธ นอกจากนี้ ยังมีดนตรีให้ได้รับฟัง และการสอนปั้นดินญี่ปุ่นเป็นต้นแคคตัส  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน อุดหนุนสินค้า และเรียนรู้งานศิลปะ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าชุมชน ต่อไป

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here